Välkommen

Spånga Solhem Föräldraförening arbetar aktivt för att positivt bidra till skolans utveckling. Detta gör vi genom att driva frågor som föräldrarna i skolan anser viktiga och genom tät kontakt med skolan och dess ledning. Vi finns representerade på såväl Solhemsskolan som Solhemsängen, Värsta Gård och Högstadiet. Har du synpunkter på frågor som du tycker vi ska engagera oss i, så kontakta gärna oss i styrelsen eller maila på infospangasolhem@yahoo.se


Tack för ditt stöd
För att Spånga Solhem Föräldraförening skall kunna bedriva sin verksamhet för att främja en bättre skolmiljö för våra barn, behöver vi ditt stöd. Betala därför in medlemsavgiften på 150 kronor per läsår för din familj till PG 359595-6 och ange familjens namn. Intäkterna går t ex till att förbättra skolgårdarna, ge olika aktivitetsstöd, arrangera föreläsningar och familjevenemang.


Vad har Föräldraföreningen åstadkommit under läsåret 2015/2016:

  • Arrangerat Solhemsskolans dag
  • Skickat ut nyhetsbrev
  • Haft möten med rektorerna för Solhemsskolan 
  • Hjälpt Grottan med Nattvandringen
  • Planerat för kommande möten med skolledning tillsammans med föräldrar, pedagoger och elever
  • Bidragit med blommor till sexornas och niornas skolavslutning
  • Arrangerat föreläsning om sociala medier, med Henrik Sköld
  • Facebook(Spånga Solhems Föräldraklubb)